efb230

Maxi Blade Fuse

!
EFB220

20 amp Maxi Blade fuse

 • 20 amp Maxi Blade Fuse
 • QTY. 10

 

EFB230

30 amp Maxi Blade fuse

 • 30 amp Maxi Blade fuse
 • QTY. 10
EFB240

40 amp Maxi Blade fuse

 • 40 amp Maxi Blade fuse
 • QTY. 10
EFB250

50 amp Maxi Blade fuse

 • 50 amp Maxi Blade fuse
 • QTY. 10
EFB260

60 amp Maxi Blade fuse

 • 60 amp Maxi Blade fuse
 • QTY. 10
EFB270

70 amp Maxi Blade fuse

 • 70 amp Maxi Blade fuse
 • QTY. 10
EFB280

80 amp Maxi Blade fuse

 • 80 amp Maxi Blade fuse
 • QTY. 10